مشکل شما برای مهم است.

برای رفع مسائل خود با برسان سرویس و بهبود کیفیت خدمات، حتما شکایت خود را با ما در میان بگذارید.

شکایت شما مستقیما به مدیر خدمات ارسال خواهد شد.

ثبت شکایت بسیار راحت است. لطفا به صفحه زیر رفته و با ثبت عنوان رای ثبت شکایات توضیحات مورد نظر خود را بنویسید. 

چنانچه نیاز به ارسال فایل یا تصویری وجود دارد همانجا می توانید فایل خود را ضمیمه کنید.

برای ورود به صفحه ارسال شکایات اینجا کلیک کنید